Composteren op school

 

composteren op school

Composteren met kinderen: handleiding voor de leerkracht

Composteren met kinderen

Met dit lespakket wensen de OVAM en Vlaco de scholen en de compostmeesters materiaal aan te reiken dat bruikbaar is in verschillende situaties. Daarbij hebben we aandacht besteed aan  de ontwikkelingsdoelen en eindtermen.
Het pakket bevat zes mappen: één map voor het kleuteronderwijs, één voor elke graad van het basisonderwijs, deze
Handleiding en een map Werkbladen en tekeningen.

Ontdek het pakket in deze link. Veel plezier ermee!

Composteren met kinderen: Breng de kringloop in eigen kweek

In een gezonde bodem groeien groenten of gewassen graag en goed. Maar hoe begin je eraan? Tijdens deze sessie kom je meer te weten over de bodem aan de hand van proefjes. We staan ook stil bij eenvoudige teelttechnieken zoals perspotjes maken, zaaien en verplanten, bodemverbetering ... Je ontdekt waarom spitten passé is en welke kringlooptechniek schoffelen tot een minimum herleidt.

Reken er maar op dat de insecten, bodemdiertjes, planten … in je tuin er voordeel uit halen dat jij kringlooptechnieken toepast. Zo simpel kan het zijn om je steentje bij te dragen voor de biodiversiteit. Tenslotte geven we de oogstresten een nieuw leven.

Deze workshop is gericht aan leraren eerste graad secundair onderwijs A- en B-stroom (vak techniek - STEM) en de derde graad basisonderwijs. Vraag naar een Vlaco-lesgever bij interesse.

Composteren in het secundair: Biochemie van het composteren

Deze invulfiches 'Compost: van tuin- en keukenresten tot grondstof' bevatten een 25-tal opdrachten, verdeeld over vijf rubrieken: probleemstelling, ontwerp, compost maken, compost gebruiken, evalueer. Dit lessenpakket is bruikbaar voor techniek in de lagere graad secundair onderwijs.

Ontdek de invulfiches via deze link. Veel plezier ermee!

Composteren in het secundair: Techno-kidts

Dit lessenpakket biedt ondersteuning voor leerkrachten om bij de leerlingen interesse op te wekken voor technologie en wetenschap.
Het composteerverhaal is opgedeeld in vier rubrieken: bestudeer; reflecteer; experimenteer; evalueer.

Ontdek het pakket via deze link. Veel plezier ermee!

Composteren in het buitenland: School composting, a manual

De kennis en ervaring die Vlaco uitbouwde in Vlaanderen wordt ook gretig geraadpleegd en toegepast in het buitenland. Het stappenplan composteerprogramma op school van composteerplaats tot sensibilisering van de leerlingen komt aan bod in deze Engelstalige brochure. 

Ontdek de brochure via deze link. Veel plezier ermee!

Meer weten over thuiscomposteren? 

>> Terug naar hoofdpagina Thuiskringlopen