Voedselverlies beperken

Wat is voedselverlies? Alle voeding die voor de mens bestemd was en niet door de mens geconsumeerd werd, rekenen we onder voedselverlies. In Vlaanderen gaan jaarlijks tonnen aan voedsel en drank verloren, doorheen de ganse voedselketen.

Het voedselverlies bij de huishoudens alleen al bedraagt 240.925 ton per jaar. Dit komt neer op een 37 kg per Vlaming per jaar, dat thuis weggegooid wordt. Het gaat om fruit (12%), brood en banket (12%) en groenten (11%). Ook vloeibaar voedsel wordt gretig weggegoten. Maar liefst 14% van het vloeibaar voedselverlies zijn koffie- en theeoverschotten.

Het voedselverlies in Vlaanderen komt neer op ongeveer 8% van de aangekochte hoeveelheid voedsel en drank. Op één jaar tijd bedraagt dit al 369 euro per gemiddeld gezin. Wist je trouwens dat de meest aangehaalde reden waarom huishoudens voeding weggooien, is omdat ze teveel bereid of ingeschonken hadden?  (Bron: “Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens”)

Daarom gaat ook Vlaco hélemaal voor minder voedselverlies. Ontdek hier wat we doen:

1.    Vlaco werkt mee het beleid uit rond voedselverlies

We bundelen de krachten om het voedsel te redden van de afvalberg. Hiervoor participeren we in het lerend netwerk van lokale besturen tegen voedselverlies. Ontdek hier meer. 
 

2.  Vlaco is dagelijks aan de slag om voedselverlies te beperken 

We baseren ons op de cascade van waardebehoud van voedsel, die gaat van meest wenselijke naar minst wenselijke trap. Dit vormt de leidraad om voedselverlies terug te dringen. 

3. Vlaco komt naar de Vlamingen toe om voedselverlies te beperken

Ontdek hiervoor Vlaco's: 

 

Ontdek de andere thuiskringlooptechnieken

>> Terug naar hoofdpagina Thuiskringlopen