Composteersystemen

Een gesubsidieerd composteersysteem?

Om keuken- en tuinresten thuis te composteren zijn er verschillende systemen op de markt: compostvat, -bak, wormenbak, compostsilo ... Om thuiscomposteren te stimuleren subsidieert de OVAM verschillende kwaliteitsvolle systemen. Deze gesubsidieerde systemen kan je via de meeste gemeentelijke milieudiensten aan voordelig tarief verkrijgen. Vermits de keuze voor een welbepaald type in handen ligt van de intergemeentelijke vereniging, zijn niet alle systemen overal verkrijgbaar. Vraag er hoe dan ook naar bij jouw gemeente. Niet-gesubsidieerde systemen zijn steeds verkrijgbaar bij het tuincentrum.

 

Thuiscomposteren kan je doen 'in verschillende vormen': 

Ter info: Vlaco vzw verkoopt zelf GEEN compostvaten, compostbakken en/of wormenbakken.

 

Meer weten over thuiscomposteren? 

>> Terug naar hoofdpagina Thuiskringlopen