Compostering dikke fractie digestaat

Digestaat is een bijproduct van de anaerobe vergisting van organisch-biologisch afval, energiegewassen en mest, dat rijk is aan nutriënten en grote hoeveelheden organisch materiaal bevat. Digestaat wordt dikwijls gedroogd of mechanisch gescheiden in een NK-rijke dunne fractie en een dikke fractie met een hoog organisch stofgehalte (OS).

De ruwe dikke fractie van digestaat kan ingezet worden als organische meststof om het bodemorganische stofgehalte te verhogen en de nutriëntenkringloop te sluiten. Dikke fractie is echter dikwijls pasteus, bevat weinig structuur en het drogestofgehalte is gewoonlijk laag.

Compostering is een goed gekende techniek om de stabiliteit van organisch afval te verhogen. In dit onderzoek werd de haalbaarheid van het composteren van dikke fractie van digestaat op rillen in open lucht onderzocht. Hierbij werden 4 compostexperimenten uitgevoerd: (i) ruwe dikke fractie (dif+stro), (ii) ruwe dikke fractie + gedroogd digestaat (dif+DD) (21 w/w%), (iii) ruwe dikke fractie + jonge gft-compost (dif+JC) (35 w/w%) en (iv) ruwe dikke fractie + vlaslemen (dif+VL) (13 w/w%).

De dikke fractie die we hiervoor gebruikten was sterk afgebroken in de vergister en erg pasteus. De eindproducten van compostering werden getest in N- en incubatieproeven en werden verder ook uitvoerig geanalyseerd op nutriëntensamenstelling en stabiliteit van organisch materiaal.

U kan de samenvatting verder lezen in het rapport. U kan hieronder het volledige rapport downloaden.

Bijlagen