UNIR

Op 27 november 2018 werd de Vlaanderen Circulair Projectaanvraag UNIR - opgesteld en gecoördineerd door Biogas Bree en Vlaco - na een positieve evaluatie, goedgekeurd door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. 

Het project UNIR (12/2018-12/2020) beoogt ammoniumsulfaat (spuiwater uit chemische luchtwassers van biogasinstallaties en varkensstallen) te laten doorbreken als vervanger van chemische meststoffen, in maïs en andere teelten.

Door de opslag te centraliseren, door de homogenisatie en additionele filtratie van het ammoniumsulfaat, door een optimalisatie van het gebruikelijke sproeisysteem tot een bemesting met sleepslangsysteem op een sproeier en door deze dienst aan te bieden aan telers in de streek Noordoost-Limburg wil het project ammoniumsulfaat positief valoriseren.

Partners in het project zijn, naast biogasinstallatie Biogas BreeAgropolis en Vlaco, tevens BoerenbondVCM, de Belgische Bodemkundige dienst en loonwerken Broekx

logo's partners

Kick-off

Op 24 januari 2019 was er de kick-off vergadering met alle partners en werd de aanzet gegeven van de eerste werkpakketten: het in kaart brengen van het lokale aanbod en de vraag naar ammoniumsulfaat, en het inventariseren van de gewassen en percelen waar de ammoniumsulfaat-bijbemestingen zullen gebeuren. Biogas Bree en Agropolis zijn reeds bezig met technische voorbereidingen voor bouw van silo’s en/of aanpassingen aan het bemestingssysteem. 

Roll out

Begin mei 2019 werden de eerste proef met spaakwielbemesting gedaan op weiland en heel snel volgt de bemesting van maïspercelen met ammoniumsulfaat via een aangepast systeem van sleepslangetjes op sproeidoppen. 

Niettegenstaande spuiwater wordt beschouwd als kunstmest is het onvoldoende gekend en gewaardeerd. UNIR beoogt ammoniumsulfaat van biogasinstallaties en varkensstallen te laten doorbreken als vervanger van chemische meststoffen in diverse teelten in Limburg. Door homogenisatie, een bijkomende filtratie van het ammoniumsulfaat, en/of een optimalisatie  van de gebruikelijke toedieningsmethoden draagt UNIR bij aan een geschikte bijbemesting met dit lokaal product in plaats van met chemische meststoffen.

Door middel van onder meer veldproeven verhoogt UNIR de kennis van de boeren over deze opportuniteiten en stimuleert het de betere valorisatie van spuiwater. In het najaar van 2020 organiseerde Vlaco samen met de UNIR partners een webinar voor Vlaamse landbouwers over het gebruik en de voordelen van spuiwater. 

Evaluatie
Spuiwater van chemische luchtwassers gekender en geliefder maken bij Vlaamse landbouwers: dat was het doel van het Vlaanderen Circulair Project UNIR (2018 tot 2020)! Is het project daarin geslaagd? De veldproeven toonden goede resultaten inzake opbrengsten en uitloging. Ook werd het economisch voordeel van (bij)bemesting met ammoniumsulfaat berekend. Via diverse communicaties en publicaties, ook in het kader Nutricycle en Nutriman, werd de in UNIR opgedane kennis gedeeld met een ruim (landbouw)publiek. We zetten alle resultaten en de opportuniteiten voor de toekomst van het product op een rijtje in onderstaand eindartikel. 

 

Bijlagen