Digestaat in de land- en tuinbouw

De kwaliteit van digestaat is in Vlaanderen sterk gereglementeerd. We staan hierbij aan de top in Europa. De strikte normen zijn gebaseerd op een dynamisch model waarbij langdurige toepassing wordt gesimuleerd. Als digestaat op duurzame wijze gebruikt wordt kunnen bodem en plant volop profiteren van deze waardevolle meststoffen. 

Digestaat en digestaat zijn 2


Vaak is er een gamma aan digestaatproducten beschikbaar. Zoek samen met jouw leverancier, loonwerker, landbouwadviseur naar het product dat het best aansluit bij de andere gebruikte meststoffen om de plantbehoefte in te vullen. Ruw digestaat kan mechanisch gescheiden worden in een dikke fractie en een dunne fractie. De dunne fractie is als organische meststof interessant omdat het een groot gedeelte gemakkelijk opneembare stikstof bevat tegenover een kleinere fractie fosfaat. Deze betere verhouding stikstof/fosfor laat toe om binnen de marges van het Mestdecreet een efficiënte bemesting uit te voeren. Dunne fractie digestaat maar ook ruw digestaat zijn daarom nuttige organische meststoffen op akkerland- en weilandpercelen. 
De dikke fractie digestaat na scheiding bevat een hogere hoeveelheid fosfor, maar ook meer organische stof. Dikke fractie heeft hierdoor de mogelijkheid als organisch bodemverbeterend middel om naast nutriënten ook het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. Dit is ook het geval voor gedroogd digestaat.
 

uitrijden digestaat

 

Dierlijke mest of andere meststof

Digestaat kan van uitsluitend plantaardige oorsprong zijn, of van gemengd plantaardig-dierlijke oorsprong. Vergisters die mest als inputmateriaal voor de vergisting gebruiken, produceren digestaat dat, in navolging van het Mestdecreet, onder de noemer “dierlijke mest” valt. De toepassing van stikstof uit dierlijke mest is voor de meeste teelten beperkt tot 170 kg N/ha. Digestaat van plantaardig materiaal al dan niet in combinatie met dierlijke bijproducten die geen mest zijn, valt onder de noemer “andere meststof”. Hiervoor geldt niet meer de maximale bemestingsnorm voor dierlijke mest van 170 kg N/ha maar kan worden gewerkt naar de werkzame stikstof. 
 

Duurzaam bemesten doe je volgens het principe van de 4 J's

Juiste mestsoort 

Voor de bemestingsstrategie is het belangrijk om de N-werking van de meststoffen correct in te kunnenschatten. Dit kan via de verhouding minerale t.o.v. totale stikstof. Deze parameter vind je op het analyseverslag van Vlaco.

Juiste dosis

Om het bemestingsadvies (op basis van bodemanalyse) zo optimaal mogelijk in te vullen, moet je de samenstelling, nutriëntenverhouding en N-werking van de gebruikte meststoffen kennen. Vraag deze info op bij de leverancier van jouw digestaatproducten. Zoek naar het digestaatproduct dat, samen met de andere gebruikte meststoffen, het best in de invulling van de plantenbehoefte kan voorzien.
Bepaal de juiste dosis via dit stappenplan:
Stap 1 Wat kan de bodem leveren?
Stap 2 Wat heeft het gewas nodig?
Stap 3 Welk digestaatproduct?
Stap 4 Wat is toegelaten volgens de bemestingsnorm?

Juiste tijdstip

Ieder digestaatproduct wordt volgens het Mestdecreet in types ingedeeld (1, 2 of 3). Deze indeling bepaalt het oordeelkundige bemestingstijdstip. De type indeling is in de tabel aangeduid. Meer info over de uitrijregeling van de verschillende types digestaatproducten is terug te vinden op de website van de VLM.

Juiste bemestingstechniek

Vaste digestaatproducten kunnen breedwerpig toegepast worden. Vloeibare digestaatproducten worden best geïnjecteerd om stikstofverliezen te beperken.

Waar kan je digestaatproducten kopen?

Op onze kaart met producenten kan je de verschillende digestaatproducten in je regio opzoeken.

Meer weten over digestaat? 

Ontdek hier meer over de gecertificeerde, kwaliteitsvolle organische meststof digestaat.

 

Links
Bijlagen