Welke impact heeft COVID-19 op de sector?

Impact Coronacrisis op sector

Op 17 maart werden door de Nationale Veiligheidsraad strenge maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Via een rondvraag trachtte Vlaco een zicht te krijgen op de impact van deze maatregelen op de sector om zo in te spelen op de noden van de verwerkers.

We analyseerden deze eerste resultaten kort:

Algemeen

Het is duidelijk dat alle bedrijven bezorgd zijn en de opgelegde maatregelen goed volgen. De meesten zijn hier zeer actief mee bezig en houden er rekening mee, bij bijvoorbeeld het aftekenen van documenten en het gebruik van de kantine.

Aanvoer afvalstromen

Bij de verwerkers werd gepolst naar hoe men de aanvoer van afvalstromen nu ervaart. Is er meer of minder aanvoer en zijn er bepaalde trends merkbaar? 

Co-verwerkers

 • De meeste vergisters ondervinden momenteel weinig problemen in de aanvoer van afvalstromen. Er is wel een verschuiving in afvalstromen merkbaar. Doordat vele Vlamingen vorige week massaal naar de supermarkten trokken, is er minder aanbod van ‘supermarktmixen’. 
 • Hiernaast hebben een aantal voedingsbedrijven de productiecapaciteit verlaagd waardoor er ook minder organisch-biologisch bedrijfsafval vrijkomt.
 • Langs de andere zijde voeren een aantal producenten van conserven de productie op, waardoor hier meer organisch-biologisch bedrijfsafval vrijkomt.
 • Verschillende co-verwerkers uiten hun bezorgdheid over de beschikbaarheid van afvalstromen en OBA-mixen in de komende weken, al ziet het er momenteel niet naar uit dat er een probleem gaat zijn met de toelevering hiervan.

Composteringen

 • Vanaf 17/03/2020 is er voor particulieren geen mogelijkheid meer om groenafval aan te bieden aan recyclageparken. Aangezien gemiddeld ongeveer 2/3de van het verwerkte groenafval afkomstig is van recyclageparken, zorgt dit voor minder aanbod van groenafval. 
 • De meeste groencomposteringen blijven open voor het aanleveren van groenafval door professionelen (tuinaannemers, gemeentelijke groendiensten, …). Wanneer deze situatie zich langere tijd voort zet, zal dit bij verschillende groencomposteringen leiden tot een minimaal regime. Momenteel heeft Vlaco weet van 3 Vlaamse groencomposteringen die uit voorzorg volledig gesloten zijn en geen groenafval aanvaarden. Vandaag werd aangekondigd dat de recyclageparken terug de deuren mogen openen vanaf 7 april, als ze de veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen. De exacte richtlijnen vind je op de website van OVAM
 • De nog geldende sluiting van de recyclageparken laat zich op dit moment duidelijk voelen in de aanvoer van gft-afval. Nu vele Vlamingen met het mooie weer actief in de tuin bezig zijn, zorgt dit voor een groter aanbod van gft-afval bij de huis-aan-huis ophaling waarbij de samenstelling ook anders is. In bepaalde regio’s wordt er nu 2 tot 3 maal meer gft aangeboden dan gemiddeld. 
 • Momenteel zit de capaciteit van onze gft-verwerkers en overslaglocaties vol. Het is vooralsnog niet duidelijk of de grote aanvoer van gft  een tijdelijk fenomeen is, of dit verschillende weken zal voortduren. Mogelijk hebben alle ‘groene vingers’ hun lenteschoonmaak intussen gehouden, en is de piek van aanvoer gepasseerd. De heropening van de recyclageparken zal zeker ook een impact hebben. Dit dient in de komende weken verder opgevolgd te worden.

Afzet eindproducten

Tevens werd gevraagd hoe het gaat met de afzet van eindproducten. Heeft de coronacrisis invloed op de afzet van compost en digestaat? 

Digestaat

 • Nu het eindelijk goed weer is, is het uitrijseizoen volop aan de gang. Co-verwerkers ondervinden weinig hinder bij de afzet van digestaat. 
 • De export van vaste fracties naar Frankrijk blijft momenteel lopen, al ondervinden sommige verwerkers problemen bij de beschikbaarheid van transporteurs.

Compost

 • De meeste composteringen ervaren een normale afzet naar professionelen (tuinaannemers, landbouw, potgrondproductie, …). 
 • Meer dan de helft van de composteringen ondervindt duidelijk hinder nu de afzet naar particulieren niet meer mogelijk is. Sommige producenten leveren compost in bulk of bigbags aan huis, wat vandaag de dag zijn vruchten afwerpt en een succes kent.

Verdere stappen

Momenteel kunnen we concluderen dat de situatie nog onder controle is, maar het is een moeilijk evenwicht. We zullen deze bevraging op korte termijn herhalen, zodat we de vinger aan de pols houden. Waar nodig gaan we op zoek naar oplossingen.