Vlaco ondersteunt Green Deal 'Bedrijven & Biodiversiteit'

ANB, LNE (departement Omgeving), Natuurpunt en Corridor nemen het initiatief een drie jaar durende Green Deal op te starten met als doel de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken. Op 20 september worden alle partners verwacht voor de kick-off en het terreinbezoek te Halle.

Met Vlaco’s focus op het kwaliteitsvol sluiten van de kringloop en bodemvruchtbaarheid is ook de aandacht voor biodiversiteit evident. Vlaco stapt in dit project als ‘ondersteunende partij’.

Dit betekent dat Vlaco, waar mogelijk geholpen door  leden  en kringloopkrachten, ondersteuning zal bieden aan ‘deelnemende partijen’ in de Green Deal door:

  • Te communiceren over de Green Deal en het actieplan Bedrijven en Biodiversiteit
  • Bedrijven te informeren over de CO2-winst wanneer organisch-biologisch afval selectief wordt ingezameld en verwerkt wordt in een compostering of vergisting
  • Bevestiging van verdere voetafdruk-besparing (ton CO2 -equivalenten) door productgebruik met behulp van CO2 -tool 
  • Bedrijfsterreinbeheerders te verbinden met de Vlaco-leden die compost, gedroogd digestaat of potgrond produceren
  • Opvolging van demosite en advisering productgebruik
  • Inzet van lesgevers (kringloopkrachten) & lespakketten/brochures rond kringlooptechnieken en onderhoudsarm groenbeheer
Links