Aanvraag certificering

Voor het aanvragen van certificering wordt de Certificeringsmanager gecontacteerd. 

Om een aanvraag tot certificering in te dienen stuurt u een mail naar de Certificeringsmanager.

Je geeft aan hoeveel afval je zal verwerken, beschrijft kort het type biologische verwerking en welke type producten je wilt produceren. De Certificeringsmanager neemt met je contact op en bespreekt de mogelijkheden. Je doorloopt het onderstaande stroomschema.

Bij elke aanvraag tot certificering gaat Vlaco na of deze binnen het toepassingsgebied van de certificering valt. Bedrijven mogen zich ook vrijwillig aanbieden voor een kwaliteitscontrole en certificering. Bijvoorbeeld wanneer je niet binnen het toepassingsgebied van de certificering vallen. 
Het Algemeen Reglement van de Certificering is steeds van toepassing.

Emailadres: Kristel.Vandenbroekavlaco.be 

Stroomschema

Stap 1: Aanvraag door de producent. De certificeringsinstelling evalueert of de aanvraag binnen het toepassingsgebied valt. De producent ontvangt de nodige formulieren voor het opstarten van de certificering.

Stap 2: Uitvoering van pre-audit en eerste staalname door de certificeringsinstelling

Stap 3: Beoordeling van de keuringsactiviteiten (auditbevindingen, analyseresultaten door het labo)

Stap 4: Beslissing over certificering: conform of niet conform, al dan niet met een corrigerend actieplan. In het positieve geval reikt de certificeringinstelling een voorlopig keuringsattest uit. Een voorlopig keuringsattest is in regel geldig voor een periode van 6 maanden.

Stap 5: Tijdens de fase van de voorlopige erkenning worden nieuwe controlemomenten ingelast: bijkomende staalnames, administratieve controles en een initiële bedrijfsaudit.

Stap 6: Beoordeling van de keuringsactiviteiten (auditbevindingen, analyseresultaten door het labo)

Stap 7: Beslissing over certificering: conform of niet conform, al dan niet met een corrigerend actieplan. In het positieve geval reikt de certificeringsinstelling een volwaardig keuringsattest uit. Een volwaardig keuringsattest is in regel geldig voor een periode van 12 maanden.

De producent kan steeds in beroep gaan tegen een beslissing omtrent certificering. De werkwijze voor beroep is toegelicht in het Algemeen Reglement van de Certificering.

Je kan het stroomschema downloaden en bekijken:

Bijlagen