Vlaco ontwikkelt een CO2-tool voor compost en digestaat

De biologische verwerkingssector van organisch biologisch afval en haar eindproducten vertegenwoordigen bij uitstek de circulaire economie en duurzaamheid. Het expliciteren en communiceren van die duurzaamheid is een toenemende noodzaak. Niet alleen om afnemers van de meerwaarde van compost en digestaat te overtuigen en om overheden te helpen klimaatdoelstellingen te halen maar tevens i.k.v. een goed bodembeleid. Vlaco ontwikkelt daarom een onderbouwde en extern te valideren tool om de voetafdruk-vermindering van compost- en digestaatgebruik uit te drukken in termen van CO2-equivalenten. Deze tool vertrekt van reeds gekende Vlaco-rapporten en studies maar levert een verfijnde, excel-matige en door een onafhankelijke instantie erkende berekening van de (vermeden) voetafdruk en de gesequestreerde CO2 per ton toegediende groencompost, gft-compost of digestaat (ruw, dik, dun of gedroogd).

De voetafdruk en voetafdrukvermindering (per ton) wordt berekend t.o.v. een referentiesituatie waar geen compost of digestaat wordt geproduceerd m.a.w. zonder selectieve inzameling, materiaal- en nutri├źntrecuperatie, energierecuperatie, noch C-sequestratie.

Vlaco wil in de eerstvolgende fase de tool aftoetsen met haar leden alvorens ook externe instanties te betrekken en finaal ook de tool te laten valideren. Nadien kan de CO2-tool volop worden ingezet in o.a. het vernieuwde marketingverhaal rond compost en digestaat en in de verdere vormgeving van de klimaatacties van de Vlaamse steden en gemeenten (burgemeesterconvenanten) en andere afnemers.