Update brochure verwerkende bedrijven van nevenstromen uit de voedingsindustrie

FEVIA , de Federatie van de voedingsindustrie wenst haar brochure met de gegevens van verwerkende bedrijven van nevenstromen uit de voedingsindustrie te updaten. De doelstelling is dat de voedingsbedrijven beter hun weg kunnen vinden met hun nevenstromen naar een verwerkend bedrijf.

Composteerders en vergisters die dat wensen kunnen in de brochure worden opgenomen. Dit kan door een inlichtingen fiche in te vullen.

Er zijn 8 fiches voor verschillende verwerkingsmogelijkheden compostering en vergisting zijn er hier 2 van. :

De fiches kunt u hier onderaan downloaden en digitaal aan Fevia bezorgen.

Bijlagen