Thuiscomposteren: een topbelegging zonder risico

Zelf je compost maken betekent ook dat je je organische resten uit tuin en keuken niet naar het recyclagepark hoeft te brengen of moet aanbieden bij de huis-aan-huis-ophaling. Dit bespaart jou jaarlijks een pak centjes!  Hoeveel precies?  We maakten voor jou een ruwe inschatting.
Hierbij hebben we het dagelijkse tuinplezier dat je er gratis bijkrijgt niet mee gerekend. Onmogelijk ook, want dat is van onschatbare waarde :-) . 

Per thuiscomposteersysteem (compostvat of –bak) brachten we een aantal parameters in rekening, namelijk:
1.    Hoeveelheid afval die je met het systeem kan verwerken op jaarbasis
2.    Gemiddelde jaarproductie aan compost
3.    De financiële waarde van de compost
4.    Prijs compostvat of -bak
5.    Uitgespaard bedrag in het recyclagepark

Winstberekening op belegging: thuiscomposteren via compostvat*

  1. Hoeveelheid afval die je met het systeem kan verwerken op jaarbasis? Reken op ± 600 kg
  2. Jaarproductie compost? Reken op 130 à 160 kg compost (ofte 200 à 240 l compost
  3. Financiële waarde compost? In de handel kost 40 l compost (in opgezakte vorm) om en bij de 2,5 euro (of 0,4 euro voor 40 l losse compost). De financiële waarde van jouw compost (uit het compostvat) komt daarmee op 8 à 10 euro per jaar.
  4. Prijs compostvat? Reken hier op een gemiddelde prijs van ± 15 euro, als je het vat koopt bij je gemeente of afvalintercommunale. Als je rekent dat zo’n vat 30 jaar meegaat, dan kom je op +/- 0,5 euro per jaar. In de tuincentra ligt de prijs vaak hoger.
  5. Uitgespaard bedrag recyclagepark? Dit is afhankelijk van het feit of de afvalintercommunale al dan niet met een gratis quotum werkt. Indien niet, en je rekent aan 5 cent per kg, dan kom je bij een uitgespaarde afvalkost van om en bij 30 euro (je verwerkt immers 600 kg organische resten in het compostvat). Je kan het groenafval natuurlijk ook meegeven met de huis-aan-huisinzameling in plaats van het naar het recyclagepark te brengen. Maar ook ten aanzien van de huis-aan-huisinzameling (van gft-resten) levert composteren een besparing op. Je betaalt immers nog steeds voor de afvalbak- of zak en/of het aantal kg, afhankelijk van de gemeente waar je woont. 

Dus, ruw gerekend en gemiddeld genomen kan je bij een compostvat stellen dat je een jaarlijkse beleggingsopbrengst hebt van  39,5 euro.

Terugverdientijd van het compostvat? Minder dan 2 jaar. En hier is dan nog geen rekening gehouden met uitgespaarde autoritten naar het recyclagepark of met de aankoop van een recipiënt voor tijdelijke stockage vooraleer naar het recyclagepark te gaan…

Tenslotte nog enkele beleggingstips voor een zo hoog mogelijke winst bij thuiscomposteren via een compostvat: 

⦁    Half-zon / half-schaduw is een idéale locatie voor het compostvat
⦁    Plaats op een niet verharde plek negen stoeptegels met een tussenruimte van 2 cm
⦁    Plaats daarop het vat
⦁    Bedek de bodemplaat (in het vat) met fijne twijgjes of grove houtsnippers om verstopping van de gaatjes te voorkomen
⦁    Begin met vullen, en wissel bruin en groen materiaal goed af
⦁    Stop bij elk bezoek aan het vat de meegeleverde beluchtingsstok in het materiaal, draai een kwartslag en trek omhoog. 
⦁    Oogst jaarlijks de compost. Breng het onverteerde materiaal daarna goed gemengd weer in het vat.
⦁    Alle info: https://www.vlaco.be/publicaties/thuiscomposteren-in-de-kringlooptuin


Winstberekening op belegging: thuiscomposteren via één of meerdere compostbakken*

  1. De hoeveelheid afval die je met het systeem kan verwerken op jaarbasis is afhankelijk van meerdere factoren (bv. van de hoeveelheid jaarlijks snoeimateriaal, opgaande begroeiing in je tuin, het al dan niet bemesten van je planten, het hebben van een moestuin, …). We gaan er hier van uit dat al het grotere materiaal eerst de hakselaar of grasmaaier gepasseerd is (tot fijn gesnipperd materiaal). In dat geval kom je uit op 2.300 kg (of ±3.600 l) per jaar. Deze 3.600 l geraakt uiteraard niet in één keer in die compostbak. Maar wanneer je die resten geleidelijk aan - over een periode van 1 jaar - in de bak gooit, dan lukt dat wel. Na één jaar resten toevoegen, heb je een flink gevulde compostbak (een zgn. wachthoop) van om en bij de 1.200 l (1.300 l als de resten tot een torentje zijn gestapeld).
  2. Jaarproductie compost? Dit levert jou na ± 6 à 9 maanden (jaarlijks en gemiddeld) 10 à 12 kruiwagens (oftewel ± 800 à 960 l of ±520 à 620 kg) compost op.
  3. Financiële waarde compost? Reken hier op jaarlijks 50 à 60 euro voor 800 à 960 l compost (prijs van 2,5 euro per zak compost van 40 l; of 8 à 9,60 euro uitgaande van een prijs van 0,4 euro per 40 l losse compost).
  4. Prijs compostbak (prijs verschilt per intercommunale)? Reken hier per bak op een gemiddelde prijs van ± 50 euro, als je de bak koopt bij gemeente of afvalintercommunale. Als je rekent dat zo’n bak 30 jaar meegaat, dan kom je op +/- 1,5 euro per jaar.  In de tuincentra vind je zelden echte compostbakken, en als je ze aantreft ligt de prijs vaak veel hoger.
  5. Uitgespaard bedrag recyclagepark? Hier is veel afhankelijk of de afvalintercommunale met een gratis quotum werkt of niet. Indien niet, en je rekent aan 5 cent per kg, dan kom je aan een bespaarbedrag van 115 euro (indien 2.300 kg groenafval/jaar). Je kan het groenafval natuurlijk ook meegeven met de huis-aan-huisinzameling in plaats van het naar het recyclagepark te brengen. Maar ook ten aanzien van de huis-aan-huisinzameling levert composteren een besparing op. Je betaalt immers nog steeds voor de afvalbak- of zak en/of het aantal kg's, afhankelijk van de gemeente waar je woont. 

Dus, ruw gerekend en gemiddeld genomen kan je bij een compostbak stellen dat dit een jaarlijkse beleggingsopbrengst betekent van zelfs 173,5 euro.

Terugverdientijd van de compostbak bij gebruik volle capaciteit: minder dan een jaar (indien 1 bak), dik 2,5 jaar indien gebruik van 3 bakken. En ook hier is geen rekening gehouden met uitgespaarde autoritten naar recyclagepark of met de aankoop van een recipiënt voor tijdelijke stockage vooraleer naar recyclagepark te gaan…

Tenslotte nog enkele beleggingstips voor een zo hoog mogelijke winst bij thuiscomposteren via compostbak(ken): 

⦁    Een plaats in de schaduw en uit de wind vermijdt het uitdrogen van het materiaal in de compostbak
⦁    Plaats best 3 bakken van 1,2 m³ elk
⦁    Voorzie eventueel – maar het hoeft niet per se – op de bodem van de bak een laag grover materiaal zoals takjes
⦁    Verzamel tuin- en keukenresten in de eerste bak en zet, wanneer die bak – de zgn. wachtbak of wachthoop – vol is, het materiaal met een riek om naar de volgende bak (of naar dezelfde bak als je er maar één hebt). Na twee keer omzetten (over een periode van 6 à 9 maanden), heb je rijpe compost.
⦁    Dek je laatste (en bij voorkeur ook voorlaatste) bak af. Je compost behoudt zo beter zijn voedingsstoffen en wordt kruimeliger
⦁    Alle info:  https://www.vlaco.be/publicaties/thuiscomposteren-in-de-kringlooptuin

 

* Noot: We geven hierboven slechts indicatieve cijfers voor een compostvat van 290 l en voor een compostbak van 1 x 1 x 1,2 liter (1.200 l). Het gaat niet om absolute, wetenschappelijk vastgestelde waarden, maar om (gemiddelde) cijfers die we sprokkelden bij diverse tuinliefhebbers. De cijfers die hier vermeld worden, gaan uit van een gezin met 2 adolescenten, zonder (of met slechts een klein) tuintje (bij de compostvat-berekeningen) en een tuin van ± 1.200 m² (bij de compostbak-berekeningen). Je krijgt dankzij deze afvalhoeveelheid-inschattingen tegelijk een globaal zicht op de mogelijke financiële besparing, maar niet op de werkelijke besparing. Mogelijk zijn de eenheidsprijzen in jouw gemeente of afvalintercommunale immers verschillend. Pas deze onderstaande cijfers dan zeker aan naar jouw lokale situatie.