Bokashi: effectieve micro-organismen of magie?

2008 - Rapport UR Wageningen ism Velt vzw:

In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Micro-organismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten.

Vlaco vzw zetelde in de werkgroep. De Compostmeesters van Herselt hielpen een hand.

Het rapport en de 2 artikels uit Seizoenen kan u onderaan downloaden.

2016 -  De zin of onzin van Bokashi

“Met de Bokashi keukenemmer fermenteer je eigen keukenafval in huis. Door keukenafval te mengen met een beetje Bokashi-starter (dat te koop is) ontstaat er waardevol organisch materiaal. De toegevoegde Effectieve Micro-organismen (EM) in de Bokashi-starter zorgen ervoor dat het aanwezige verse gft-afval gaat fermenteren en dus niet gaat rotten.”  Op die manier staat het te lezen in de internet-handleiding die je vindt bij de zgn. Bokashi-emmer.  Geregeld krijgen we vragen van particulieren of dit apparaat zinvol is om aan te schaffen.  We namen de proef op de som …

 

Bijlagen